Frisbeen lentäminen

Heittokulmat

Heiton onnistumisen kannalta frisbeen heittäminen tarkoituksenmukaisessa kulmassa on ratkaisevan tärkeää. Heittokulmasta puhuttaessa voidaan käsitellä kolmea tapausta: Hyökkäyskulmaa, kallistuskulmaa ja suuntakulmaa.

 • Hyökkäyskulma
  Hyökkäyskulma on kiekon heittosuunnassa oleva kulma. Mikäli hyökkäyskulma on negatiivinen niin kiekon etureuna on vaakatason alapuolella ja ilmanvastus painaa kiekkoa alaspäin (nosde down). Kun hyökkäyskulma on positiivinen, kiekon etureuna on vaakatason yläpuolella (nose up). JOs kiekon heittää tässä kulmassa niin heitto suuntautuu vaakatasosta ylöspäin. Perusheitossa hyökkäyskulma on syytä pitää neutraalina, eli vaakatasossa, jotta kiekko lähtee matkaan mahdollisimman pienellä ilmanvastuksella. Hyökkäyskulman pitämiseen auttaa ranteen pitäminen samassa asennossa koko heittoliikkeen ajan vedosta saattoon. Tyypillinen aloittelijavirhe on taivuttaa rannetta ylöspäin heittoliikkeen lopussa, jolloin hyökkäyskulmaksi tulee positiviinen.
 • Kallistuskulma
  Frisbeegolf-termeistä yleisimmät ovat hyzer ja anhyser, joista molemmat perustuvat kallistuskulman muuttamiseen. Kulman jyrkkyyttä säädetään halutun heittolinjan ja heitossa käytettävän kiekkomallin perusteella tarpeen mukaan. Kun oikeakätinen pelaaja heittää rystykiekon, joka lentää selkäesti oikealta vasemmalle -linjassa, puhutaan hyzer-heitosta. Hyzer heitetään pitämällä kiekon ulkoreunaa alempana kuin sisäreuna. Mitä jyrkempi hyzer-heitto on, sitä alemmas kiekon ulkoreuna asetetaan.Jotta saadaan heittoon voimaa, koko heitto vauhdinotosta saattoon pitää muokata hyzer-kulmaa tukevaksi. Hyzer heitetäänkin perusheittoa kumarammasta asennosta siten, että käsi kulkee vedosta saattoon alempana. Oikea kätisen rystyheiton suuntautuessa selkeästi vasemmalta oikealle puhutaan anhyzeristä. Anhyzer heitetään pitämällä kiekon ulkoreunaa korkeammalla kuin sisäreuna. Tällöin korostettu anhyzer-heitto heitetään siten, että käsi viedään vedosta saattoon korkealla linjalla. Vedon linja voi ylittää jopa pään korkeuden.
 • Suuntakulma
  Suuntakulmalla tarkoitetaan sitä kulmaa, mihin varsinainen heitto suuntautuu. Heitto voi suuntautua ylöspäin, suoraan tai alaspäin. Eri suuntakulmia tarvitaan erilaisten maastonmuotojen (ylämäki, alamäki) vuoksi. Perusheitossa suuntakulma pyritään pitämään nollassa, jotta heitto suuntautuu suoraan eteenpäin. Näin kiekon lentorata on hallittavissa, mutta heittoon tulee kuitenkin pituutta riittävästi. Yksi tyypillisistä aloittelijavirheistä on se, että heitto suuntautuu yläviistoon. Usein tämä johtuu juuri virheellisestä suuntakulmasta. Oleellista on kiinnittää huomiota siihen, että heittoliike pysyy samalla tasolla koko heittoliikkeen ajan.

Kierteen vaikutus

 • Kierre myötäpäivään: feidaus vasemmalle
  Oikeakätisen rystyheiton tapauksessa kiekko pyörii myötäpäivään. Vasenkätisen kämmenheitto (fore) käyttäytyy samalla tavalla.
 • Kierre vastapäivään: feidaus oikealle
  Vertailun vuoksi vasenkätisen rystyheitossa frisbee pyörii vastapäivään – eli kiekon oikea reuna pyörii samaan suuntaan kuin mihin kiekko lentää. Näin ollen kiekko feidaa oikealle. Oikea kätisen kämmenheitto käyttäytyy samalla tavalla.
 • Väpättävä kiekko
  Tyypillisimpiä heittovirheitä on väpättävä kiekko, mikä tarkoittaa sitä, että kiekko ei lennä puhtaasti vaan se väpättää puolelta toiselle, jonka vuoksi kiekon ilmanvastus on suuri. Väpätys aiheutuu huonosta irrotuksesta, jonka vuoksi kierre ei ole saman suuntainen frisbeen kanssa.

Kannattaa lukea myös Paavo Immosen tekemä gradu aiheestaFrisbeen lentäminen

[Lähde: Frisbeegolf-valmentaja kurssi @ http://frisbeegolfkouluttajat.fi/]