HANKE: #kippis2020 – Frisbeegolf-maailma

Päivitetty 7.10.2020

Hankkeen LDG-uutiset:

Hanke mediassa:

Tarina Kippis2020-hankkeen taustalla:

Kun Kippasuon frisbeegolf-radan ensimmäisellä versiolla pelailtiin vuonna 2004-2005 niin ei vielä arvattu, että kymmenen vuoden päästä syntyisi unelma nilmeltä #kippis2020 yhtenä tavoitteena olisi rakentaa PRO-radasta täysiverinen ammattilaisrata.

Ennen kuin silloista yhtä rataa oli mahdollista päivittää vaikeammaksi piti meidän myös huomioida lajia aloittavat, nuoret sekä vanhemmat, ja kaikki muutkin ihmiset – siksi edellisessä hankkeessa vuonna 2017 rakensimme Heinolaan kolme täysin uutta amatööri-tasoista rataa.

Nyt olemme täydessä valmiudessa viimeistelemään PRO-radan päivityksen sekä rakentamaan samalla Kippasuolle kokonaisen Frisbeegolf-maailman!

Tämän hankkeen kokonaiskustannus on 65,000 euroa ja siitä yhdistyksen omarahoitus-osuus on 11,100 euroa. Loput maksetaan talkootyöllä koska tätä tehdään ihmisiltä ihmisille.

Kaikki tarjottu kannatus ja tuki otetaan vastaan, kiitos.

Tärkeimmät linkit:

Hankkeen kuvaus:

Kippasuon frisbeegolf-ratojen yhtenäistäminen frisbeegolf-maailmaksi ja kaikkien alueen ratojen ylläpitokyvykkyyden parantaminen.

 • Tällä hankkeella yhdistämme Heinolan Kippasuon kolme eri tasoista frisbeegolf-rataa yhtenäiseksi frisbeegolf-maailmaksi.
 • Maailma muodostuu Lasten radasta, Amatööri-radasta, Pro-radasta sekä Putti-arenasta ja Heittoverkosta.
 • Samalla tässä hankkeessa saatetaan loppuun useita vuosia valmistellun PRO-radan päivittäminen ammattilaistasolle.
 • Tavoitteenamme on myös lisätä frisbeegolf-matkailua Heinolan alueella
 • Hankkeeseen kuuluu myös kaikkien yhdistyksen ylläpidossa olevien frisbeegolf-ratojen ylläpitotyön tehostaminen sekä kaikkien ratojen nykyaikaisen esittelymateriaalien tekeminen.

Aikataulu:

Hanke toteutetaan kesän 2020 aikana, mutta viimeistään 30.4.2021 mennessä.

Hanke täyttää tarpeet:

 • Tarve 1)
  Kippasuon alueen kolme rataa eivät ole yhtenäisiä ja alueelta puuttuu koko alueen kattavat yhtenäiset opastukset. Nyt Lasten rata, Amatöörirata ja Pro-rata ovat kukin erillisiä kokonaisuuksiaan eikä missään kerrota alueesta yleisesti. Samalla puttialueelle luodaan oma Putti-arena sekä PRO-rata päivitetään nykyisestä 21-väyläisestä keskivaikeasta muodostaan ammattilaistason 18-väyläiseen muotoonsa.
 • Tarve 2)
  Lisätä frisbeegolf-matkailua Heinolaan, jotta paikalliset ravitsemusliikkeet, majoituspaikat ja muut alueen palvelut saavat asiakkaita noin 200-300km säteellä Heinolasta. Väkeä tulee jo nyt monista ympäryskunnista, mutta hankkeen uuden luomisen myötä Kippasuon kisakeskuksen vetovoima kasvaa.
 • Tarve 3)
  Kaikkien ratojen ylläpito vaatii paljon yhdistyksen talkooväeltä paljon. Tämän vuoksi nykyisen henkilöresurssien tehostamiseksi hankitaan uutta kalustoa vastataksemme yli kymmenen hehtaarin alueelle laajentuneista frisbeegolf-väylistä. Lisäksi parannamme alueen yleisilmettä poistamalla pelialueilta kannot ja unohtuneet risukasat.
 • Tarve 4)
  Edellisessä amatööriratojen hankkeessa vuonna 2017 ratojen videoinnit&rataesittelyt jäivät vähemmälle huomiolle sekä roskikset unohtuivat. Lisäksi ratojen käytön myötä on havaittu tarvetta parantaa kulkuopasteita sekä tehdä rappusia&siltoja liikkumisen helpottamiseksi.
 • Tarve 5)
  Kävijälaskurien puute on tunnistettu jo vuosien ajan ja tämän hankkeen myötä aiomme kyetä todentamaan ratojen suosion mittausdatalla.

Hanketta kannattavat:

Jos haluat mukaan kannattajaksi tai tiedät jonkun joka haluaa kannattajaksi niin laita meille viestiä.

Hankeessa mukana:

Kiitos Heinolan kunnalle kun saadaan tehdä tätä frisbeegolf-hommaa. Teidän kanssa on ollut ilo olla tekemisissä jo vuosikausien ajan!

Kiitos Päijänne-Leader ja teidän osaavat neuvojat, jotka tekevät hankerahoituksesta helpompaa meille yhdistyksille.

Päijänne-Leader

Jos tykkäsit tästä niin laita jakoon alla olevilla napeilla: